Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Liên

c2quynhlien.hm@nghean.edu.vn